NỖ HỦ ĐỔI THƯỞNG - GAME NỔ HŨ UY TÍN NHẤT HIỆN NAY

Các thông tư và văn bản pháp luật cần biết

- Thông tư hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng đại học. giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số hiệu: 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết Thông tư tại đây.

- Thông tư quy định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng lên đại học.

Số hiệu: 55/2012/TT-BGDĐT

Xem chi tiết Thông tư tại đây.

- Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.

Số hiệu: 14/2007/QĐ-BLĐTBXH

Xem chi tiết Quy chế tại đây.

- Thông tư sửa đổi một số điều của thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp.

Số hiệu: 20/2012/TT-BLĐTBXH

Xem chi tiết Thông tư tại đây.

- Thông tư hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp.

Số hiệu: 25/2011/TT-BLĐTBXH

Xem chi tiết Thông tư tại đây.

- Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP

Xem chi tiết Nghị định tại đây.

- Quyết định ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, trợ cấp, phụ cấp và chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy

Số hiệu: 45P/QĐ - CĐQT

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

- Quyết định ban hành quy chế công tác học sinh - sinh viên Trường Cao Đẳng Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 45I/QĐ - CĐQT

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

- Quyết định ban hành quy định về đeo thẻ và mặc đồng phục học sinh, sinh viên hệ chính quy

Số hiệu: 45N/QĐ - CĐQT

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Hãy nhập số điện thoại của bạn
và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để tư vấn

Chúng tôi đang tiếp nhận và gửi tới bộ phận xử lý

Cảm ơn.
Chúng tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể.

  • Yêu cầu gọi lại tư vấn

Liên hệ